top of page
Zebras in Wild

המרכז הטיפולי בין השמשות הוקם בתחילת שנת 2020 על ידי לימור פאיקין, בעז כהן ואמתי מרמור. מטפלים אשר עוסקים שנים רבות בתחום המיניות בעבודה עם נפגעים, פוגעים או בעלי התנהגות מינית לא מותאמת וכן מוצפות מינית. 
מטפלי המרכז מעניקים טיפולים, הדרכות, סדנאות והתייעצויות לאנשי מקצוע וכן לקהל הרחב.
שמו של המקום נבחר על מנת לשאוב השראה מזמן היום של 'בין השמשות'. השעה בה השמש שקעה אך עדיין יש אור. זמן שהוא ספק לילה ספק יום- זמן שהוא גם שניהם וגם אף אחד מהם.
במרכז אנו נפגשים עם תופעה מורכבת ומלאת דקויות וסתירות. מקרים שהם לא יום אך גם לא לילה. אנשים שהם טובים אך גם ביצעו לעיתים מעשים לא פשוטים. רגשות שהם סותרים ומלאים צבעים לא מובחנים. בעבודתנו אנו מקבלים את הסתירות הללו, את המרכבויות ואת האנשים שמאחורי המעשים. יש חשיבות רבה בשיום, הבנה וקבלה ואנו משתדלים לתת למי שפונה אל המרכז מענה משמעותי, מורכב וייחודי.

bottom of page